top of page
COACHING

Coaching är en framgångsrik metod för att skapa förändring och utveckling i ditt liv! 

Coaching bygger på en optimistisk människosyn som utgår från att människor vill och kan utvecklas genom sina egna inre resurser och förmågor. Det är du själv som sitter på svaren och lösningarna. Min uppgift som coach är att ställa kraftfulla frågor som hjälper dig att få nya insikter och en större medvetenhet kring dina värderingar, drivkrafter, tankar, beteenden, känslor och önskningar, för att du ska hitta din väg framåt. 

Människan är en helhet och det är en  av grunderna i coaching. Vi kan inte välja vilken del av människan som går till arbetet och vilken del som stannar hemma. Hela människan går till arbetet eller stannar hemma. Har du balans mellan arbete och livet i övrigt, mår du bra på jobbet och hemma, då presterar och orkar du också bättre på båda ställena. 

Coaching med sitt lösnings- och målfokus är en framgångsrik metod för att skapa resultat och nå uppsatta mål och drömmar, både i arbetslivet och privat. Coaching fokuserar mer på "här och nu" och inte så mycket än det förflutna. 

Jag som coach kan utmana dig kring dina mentala begränsningar eller valda sanningar för att du ska kunna tänka i nya banor och agera framåt.

Att använda sig av en coach gör att sannolikheten ökar markant för att faktiskt nå ditt mål och snabbare nå resultat, då du blir mer fokuserad och effektiv. 

Labyrint på stranden.jpg

Ordet Coach betyder vagn och användes på 1500-talet för att frakta viktiga människor från den plats de var på till en plats de ville komma till. Coach är med andra ord en metafor för någon som transporterar människor till en önskad plats. 

VINSTERNA MED COACHING

Difficult roads skylt.jpg

Vinsterna med coaching är många

 

Här är några exempel på vad coaching

kan åstadkomma:

 • Får dig att lösa problem på nya sätt

 • Ökar din känsla av kontroll

 • Boostar produktivitet och effektivitet

 • Ökar din innovationsförmåga 

 • Ger nya perspektiv på befintliga problem 

 • Lär dig att hantera stress 

 • Ökar din kommunikationsförmåga

 • Förbättrar dina relationer 

 • Ökar din motivation

 • Ökar självförtroende och självkänsla

 • Lär dig att ställa krav och prioritera vad som är viktigast

 • Skapar balans i livet 

 • Höjer din Emotionella Intelligens (EQ) 

STATISTIK/FAKTA

Citat idéer till handling.jpg

Det har gjorts en rad studier av ICF på coachingens effekter som visar att coaching ger en mängd fördelar som:

 • Ökad självmedvetenhet 68%

 • Bättre på att sätta mål 62%

 • Mer balans i livet 61%

 • Lägre stressnivåer 57%

 • Ökat självförtroende 52%

 • Ökad livskvalitet 43%

 • Ökad kommunikationsförmåga 40%

En annan studie ”The ICF Global Coaching Client Study” visade att 99% av de coachade klienterna var nöjda eller mycket nöjda med coachingupplevelsen och 96% av de skulle gärna gå igenom processen igen.

COACHPROCESSEN

Trapporna_edited.jpg

Du sätter upp mål med dina coachsamtal och jag coachar dig i att nå dit! 

Det är alltid du som klient som väljer vad du vill prata om under våra samtal. Jag som coach lyssnar och ställer frågor och genom de frågor samt verktyg jag ger dig blir du medveten om dina tankar och val. 

Vi börjar alltid med att definiera ditt mål med våra samtal och varför det är viktigt för dig. När vi har målbilden klar inventerar vi nuläget och vad det skulle betyda för dig att nå ditt mål. Sedan utforskar vi vilka möjligheter du har och vad du kan göra för att uppnå det du önskar. Jag som coach hjälper dig att tänka utanför ramarna och själv komma på nya idéer och aktiviteter för att du ska nå ditt mål. Jag utmanar dig när det behövs och stöttar dig i att tänka nytt och kanske även bryta gamla vanor eller tankemönster.

Att förändra tar både tid och energi. Jag kommer att hjälpa dig komma vidare om du fastnar eller tycker det känns tungt. Du kommer att få med dig verktyg för att kunna sätta delmål och jag kommer att uppmärksamma dina framsteg, stora som små, så att du får en inre styrka och tro på dig själv att lyckas med det du vill uppnå.

JÄMFÖRELSER

Vägval .jpg

Om man jämför de närliggande professioner kan det vara svårt att veta vad det är för skillnad mellan coaching, terapi, mentorskap, rådgivning och handledning.

 

En coach hjälper personer att nå personlig utveckling, genomföra en förändring eller nå ett mål. Coachen utgår från var klienten befinner sig idag och var klienten vill vara i framtiden. Coaching är inte rätt metod för personer med någon psykisk sjukdom.

 

En terapeut arbetar med psykiska och kroppsliga problem och kan sätta en diagnos. Själva samtalsbehandlingen går ut på att bearbeta ett specifikt problem för att hjälpa patienten att må bättre. Här arbetar man med både dåtid, nutid och framtid.

 

En konsult är en rådgivare som är specialist inom ett visst område och kan anlitas för att ge råd, idéer och förslag utifrån sina erfarenheter. 

 

En mentor är oftast en erfaren och senior person som agerar mer som en förebild. Utifrån sina erfarenheter kan mentorn ge råd och vägleda adepten. 

bottom of page