top of page
Image by Patrick Schneider

KURSER & EQ
 

Kompetensutveckla ditt ledarskap och bli en ännu bättre ledare! 

KURS I COACHANDE LEDARSKAP 

VÄNDER SIG TILL LEDARE PÅ ALLA NIVÅER I EN ORGANISATION

Lär dig hur du ska leda dina medarbetare att själva prestera bättre, använda sin kompetens och styrkor till fullo samt öka motivationen och låta dem utvecklas i sina roller. 

Rollen som ledare har förändrats och idag efterfrågas ett coachande ledarskap. Där du som ledare hjälper dina medarbetare att utvecklas och leda sig själv, istället för att själv ge svaren. 

Coachande ledarskap handlar om att se och lyfta medarbetarens möjligheter och potential. När vi människor blir sedda, får ta ansvar och använda hela vår kapacitet växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap handlar om att få fram drivkraften och det bästa hos sina medarbetare, så de når sin fulla potential. 

 I den här kursen får du lära dig om coachingens grunder, aktivt lyssnande och kraftfulla frågor och andra metoder som du kan använda i ditt coachande ledarskap. Vi kommer även gå igenom hur du kan hitta motivationen hos dina medarbetare och hur du kan hjälpa dem att övervinna hinder i sin egna utveckling. Allt för att du ska kunna ha verktyg i ditt ledarskap för att få en annan människa att växa, inse sin fulla potential och styrkor. 

Kursen sker digitalt och är under två dagar.

KURSINNEHÅLL 

1. Vad är coaching 

2. Vad innebär ett coachande ledarskap och vilka är effekterna

3. Grunderna i coaching

4. Samtalstekniker

5. Att förstå drivkrafter och motivation till beteenden

6. Överkomma inre hinder och rädslor

Kontakta mig för mer information kring priser och datum.

Jag skräddarsyr även utbildningar till företag.

 

Lär dig om EMOTIONELL INTELLIGENS  

VÄNDER SIG TILL LEDARE PÅ ALLA NIVÅER OCH PRIVATPERSONER

Framtidens ledare behöver utveckla sin emotionella intelligens (EQ) för att växa både som människa och ledare. Forskning visar att de mest framgångsrika ledarna har ett högt EQ. Med rätt coaching kan man träna upp sin emotionella intelligens ytterligare.

Ett antal olika studier visar att IQ (Intelligence Quotient) står för ungefär 10-20% av orsaken till dina framgångar såväl i arbetsliv som privatliv medan EQ står för 80-90%. Av två lika kompetenta personer är det alltså den som har högst EQ som är mest framgångsrik i arbetet såväl som i privatlivet.

Emotionell intelligens kan beskrivas som förmågan att uppfatta, förstå och hantera sina egna känslor och tankar men också andras känslor, att man känner empati. Det hjälper en att kommunicera bättre och bygga starkare relationer med andra. Det handlar också om hur man hanterar olika typer av livssituationer och utmaningar men också hur man motiverar sig själv. Har man ett emotionellt och socialt fungerande liv skapar det livsglädje och välbefinnande i livet överlag.

 

Emotionell intelligens används praktiskt inom ledarskap, teamutveckling, organisationsutveckling, försäljning och förhandling. Det bidrar dessutom till affärsnytta genom att verksamheten får stärkta kundrelationer, färre konflikter, nöjdare och effektivare medarbetare, effektivare ledarskap - och inte minst; ökad försäljning och bättre lönsamhet. Forskare har kunnat påvisa att uppskattningsvis 25% av affärsresultatet direkt kan hänvisas till det emotionella klimatet i företaget. Emotionell intelligens är därför en mycket viktig faktor i sitt ledarskap men också i sina personliga relationer. 

Man brukar prata om att EQ består av fem huvudområden (självuppfattning, självuttryck, mellanmänskliga förmågor, beslutsfattande och stresshantering) som delas upp i 15 olika delskalor (förmågor). 

I den här kursen får du grundläggande kunskaper inom emotionell intelligens som varvas med praktisk övning med hjälp av olika verktyg för att utveckla dig själv inom de olika delarna. 

Kursen är under en heldag alternativ två halvdagar. Innan kursen gör alla en EQ-bedömning (tar ca 15-30 min) sedan får alla en individuell återkoppling av sin rapport.

KURSINNEHÅLL

1. Vad är emotionell Intelligens 

2. Vinsterna med att höja sitt EQ

3. Intrapersonella förmågor (hantera sig själv)

4. Interpersonella förmågor (hantera andra)

5. Hur kan vi utveckla våra förmågor inom EQ 

ter detta intressant? Kontakta mig så kan jag ta fram ett utbildningsupplägg som passar just ert företag och era behov.

Jag kan även göra bara EQ-test med coaching som ett separat upplägg som inte är kopplat till en kurs. Kontakta mig så kan jag berätta mer.

 

bottom of page